Skip to content

Stappen voor snellere toegankelijkheid van weesgeneesmiddelen

Monitor Weesgeneesmiddelen met input Zorgvuldig Advies gepubliceerd.

Zorgverzekeraars vinden zelden weg naar tuchtrechter

De Tweede Kamer signaleerde in 2015 dat zorgverzekeraars weinig gebruik maken van het tucht- en civielrechtelijke instrumentarium bij fouten en…

Lees meer

Genuanceerd beeld over “polisjungle”

Afgelopen vrijdag heeft het Ministerie van VWS een brief aan de Tweede Kamergestuurd met als bijlage de “Monitor Activiteiten zorgverzekeraars…

Lees meer

Radio interview: Wat te doen met wanbetalers in de zorg?

Op woensdag 14 oktober verscheen de┬áVerzekerdenmonitor van het ministerie van VWSen vrijdag 16 oktober publiceerde het CBS nieuwe cijfersover wanbetalers…

Lees meer

Seminar: De Zorg in 2016 – wat kunnen we voor nieuws verwachten?

Trendsetters uit de zorg aan het woord Dit jaar bestaat Zorgvuldig Advies vijf jaar. Om dat te vieren organiseren wij…

Lees meer

Onverzekerden in Nederland

In samenwerking met KPMG Plexus heeft ZorgVuldig Advies in opdracht van het ministerie van VWS specifieke onderdelen van de Zorgverzekeringswet…

Lees meer

ZorgVuldig Advies gaat verhuizen

Op 1 maart 2014 is het zo ver. Wij verlaten dan ons kantoor aan de 2e Korte Baanstraat 7 in…

Lees meer