Laatste stukken Kwartiermaker Transgenderzorg gepubliceerd

Brief van minister van VWS inclusief de voortgangsbrief van de Kwartiermaker, het onderzoek naar Ervaringen & Behoeften in de Zorg en de nieuwe landkaart met het zorgaanbod.

Onderzoeksrapport over Zorg bij de audicien gepubliceerd

Veel slechthorenden hebben baat bij een passend hoortoestel. Zorginstituut Nederland heeft echter vermoedens dat de zorg bij audiciens verbeterd kan…

Lees meer

Zorgvuldig Advies host Smart Health op de ACT NOW Tech Summit

*** UPDATE: de ACT NOW Tech Summit die gepland stond op 7 december 2021 is – gelet op de Corona…

Lees meer

Apothekers enthousiast over meerdaagse leergang

‘De zorg moet regionaliseren’. Deze uitspraak die horen we in politiek Nederland geregeld voorbij komen. Dat we gaan regionaliseren in…

Lees meer

Onderzoek naar Zorg bij de audicien

[bericht van 19 juli 2021] Op 15 juli hebben we ons eindrapport opgeleverd aan Zorginstituut Nederland. Zij nemen de bevindingen…

Lees meer

Veel marktdynamiek in medische technologie, te vroeg voor zware overheidsinterventie (‘Sluis’)

Op 22 februari 2021 verscheen het rapport dat Zorgvuldig Advies schreef samen met Berenschot met als titel “Een sluis voor…

Lees meer

Wat staat er deze verkiezingen op het spel in de zorg?

Veel zorgprofessionals willen beter begrijpen hoe politieke besluiten over de zorg en het zorgstelsel tot stand komen. Elevate Health en…

Lees meer