Nieuw gezicht voor Zorgvuldig Advies

nieuwe medewerker en website

Afra Schipper eerste associé van Zorgvuldig Advies!

Per 1 juli is Afra Schipper toegetreden als associé van Zorgvuldig Advies. Wij zijn zeer verheugd met haar komst, Afra voegt...

Lees meer

Fraude opsporen in de zorg kan beter

Het aantal bewezen fraudegevallen in de zorg neemt af. Over het jaar 2015 hebben zorgverzekeraars voor 11,5 miljoen euro aan fraudegevallen...

Lees meer

Zorgverzekeraars vinden zelden weg naar tuchtrechter

De Tweede Kamer signaleerde in 2015 dat zorgverzekeraars weinig gebruik maken van het tucht- en civielrechtelijke instrumentarium bij fouten en...

Lees meer

Genuanceerd beeld over “polisjungle”

Afgelopen vrijdag heeft het Ministerie van VWS een brief aan de Tweede Kamergestuurd met als bijlage de “Monitor Activiteiten zorgverzekeraars...

Lees meer

Radio interview: Wat te doen met wanbetalers in de zorg?

Op woensdag 14 oktober verscheen de Verzekerdenmonitor van het ministerie van VWSen vrijdag 16 oktober publiceerde het CBS nieuwe cijfersover wanbetalers...

Lees meer

Seminar: De Zorg in 2016 – wat kunnen we voor nieuws verwachten?

Trendsetters uit de zorg aan het woord Dit jaar bestaat Zorgvuldig Advies vijf jaar. Om dat te vieren organiseren wij...

Lees meer