23-01-2019

Kwartiermaker Transgender Zorg formuleert actieprogramma voor 2019

In opdracht van Zorgverzekeraars Nederland en in afstemming met het ministerie van VWS, heeft Zorgvuldig Advies als Kwartiermaker Transgenderzorg een advies uitgebracht. Er zijn nieuwe inspanningen nodig om in ons land kwalitatief goede, toegankelijke en daarmee toekomstbestendige transgenderzorg te kunnen aanbieden. Vandaag is het adviesrapport van Zorgvuldig Advies opgeleverd en door minister Bruins verzonden aan de Tweede Kamer.

Het streven is toekomstbestendige netwerkzorg waarbij niet alle zorg op één locatie wordt aangeboden, maar in een landelijk netwerk van deskundige professionals die met elkaar samenwerken. Dit geeft meer flexibiliteit en mogelijkheid van zorg op maat: centraal waar het moet en decentraal waar het kan. Daarnaast is het belangrijk dat de expertise over transgenderzorg die in Nederland beschikbaar is breder wordt gedeeld en dat hier door professionals meer kennis en ervaring mee wordt opgedaan.

Het adviesrapport bevat vier doelstellingen, die het werk van de kwartiermaker in 2019 richting geven:

  1. Het zichtbaar verlagen van de wachttijd tot zorg voor transgenders;
  2. Het zichtbaar bouwen en verstevigen van netwerksamenwerking tussen aanbieders van transgender zorg conform het ontwerp in het advies;
  3. Het uitvoeren van het actieplan voor transgender zorg zoals beschreven in het rapport van de Kwartiermaker transgender zorg;
  4. Het doen van onderzoek naar patiënttevredenheid in samenspraak met de patiënten-vertegenwoordiging.

Download hier het volledige rapport ‘Verlichting van knelpunten in de transgenderzorg’: Advies Kwartiermaker Transgender Zorg