Piet de Bekker - 12-02-2013

Gras toch niet groener bij de buren?

In haar jongste rapport wijst de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) op grote lacunes in het beleid van de Belgische regering-Di Rupo. De OESO doet een groot aantal aanbevelingen. Eén stuk gaat specifiek in op de gezondheidszorg.

“De kosten van de gezondheidszorg moeten omlaag. Hoewel onze gezondheidszorg goed scoort, is het een duur systeem. Per inwoner heeft België 20% meer ziekenhuisbedden en een lagere bezettingsgraad, 50% meer apothekers, en slikken we meer geneesmiddelen dan het OESO-gemiddelde. De verantwoordelijkheid voor de gezondheidszorg is ook te gefragmenteerd. Dit creëert soms de verkeerde impulsen. Zo is Vlaanderen verantwoordelijk voor ziekenhuisinvesteringen, maar niet voor de kosten van de uitbating van de ziekenhuizen. De regionale overheden mee verantwoordelijk maken voor de kosten van hun beslissingen kan dat vermijden. De plafonnering van de gezondheidskosten is niet efficiënt. De OESO pleit ervoor dat de ziekenfondsen, zoals in Duitsland en Nederland, de taak krijgen de gezondheidskosten naar beneden te halen. In plaats van nu puur administratief de kosten terug te betalen, moeten de ziekenfondsen op zoek gaan naar de meest kostenefficiënte gezondheidszorg.”

(Bron: http://trends.knack.be/economie/nieuws/beleid/oeso-zonder-maatregelen-moet-pensioen-in-belgie-naar-73-jaar/article-4000237532018.htm)

Piet de Bekker

Partner ZorgVuldig Advies

– blog verscheen eerder op www.zorgambassadeur.eu