Piet de Bekker - 12-02-2015

Gehandicaptenzorg klaar voor de toekomst

Stel je voor, je bent manager bij een grote organisatie voor gehandicaptenzorg. Van alle kanten verduisteren donkere wolken je perspectief. Aangekondigde stelselhervormingen en transities brengen veel onzekerheid. Dan word je uitgenodigd alle onzekerheid te laten voor wat het is en te zoeken naar hoe je écht zou willen organiseren. Om die ideeën vervolgens te laten torpederen door mensen die zich baseren op financiële plaatjes, regelgeving, protocollen, wettelijke vereisten en hindernissen op de weg van droom naar werkelijkheid. Is dat inspirerend?

Ja, en hoe. Voor gehandicaptenorganisatie Daelzicht was het een succesvolle manier om zichzelf opnieuw uit te vinden. Een onconventioneel proces bereidde de organisatie voor op de aanstormende nieuwe werkelijkheid. Cliëntenraad, OR, bestuur, management en staf bouwden samen aan de brug terwijl ze eroverheen liepen; daar kwam het op neer.

Lees het hele artikel in Zorgvisie magazine van februari 2015

De PDF versie van het artikel is hier te vinden.