20-02-2013

Forse uitbreiding van taken gemeente vraagt om visie en daadkracht

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken presenteerde de kabinetsplannenvoor decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten. ‘De decentralisaties zijn een grote bestuurlijke, organisatorische en financiële opgave’ aldus het Kabinet.

De kansen voor het verbeteren van zorg en ondersteuning aan inwoners met een hulpvraag zijn echter net zo groot. Met een integrale aanpak kan maatwerk worden geleverd en dienstverlening van de gemeente worden gestroomlijnd. Bovendien kunnen gemeenten publiek geld besparen. ZorgmarktAdvies publiceerde al eerder een analyse over de potentie voor verbetering Integraal willen we allemaal?!

ZorgmarktAdviesen ZorgVuldig Adviesslaan de handen ineen om gemeenten bij te staan bij deze veranderingen.

Wat wordt de visie op het nieuwe beleid? Hoe wordt de inkoop van zorg vormgegeven? Hoe realiseren gemeenten op verantwoorde wijze de opgelegde bezuinigingen? Waar ligt de synergie tussen zorg & ondersteuning en werk & inkomen? Wij helpen graag bij deze vraagstukken. Met een scherpe visie en voldoende daadkracht kunnen al in 2013 forse stappen op weg naar verbetering worden gezet.