Piet de Bekker - 18-09-2015

Extra werk in de apotheek door geneesmiddelentekorten

De laatste dagen is er veel gesproken over een onderzoek van Berenschot over de tekorten in geneesmiddelen. Zorgvuldig Advies (Piet de Bekker) heeft meegewerkt aan dit onderzoek.

In opdracht van het ministerie van VWS heeft Berenschot onderzoek gedaan naar de impact van 352 geneesmiddelentekorten uit de periode september 2012 en september 2013. Doordat apothekers zich inspannen om tekorten op te lossen, is de impact voor de patiënt over het geheel genomen beperkt. Als een geneesmiddel niet beschikbaar is, zorgen apothekers namelijk voor een zo goed mogelijke vervangend geneesmiddel. Ook informeren ze dan patiënten en artsen over de vervanging. Op zich logische taken, maar ze kunnen enkele dagen per week per apotheek kosten en ten koste gaan van andere taken als medicatiebewaking, intercollegiaal consult en preventieve zorg. Een apotheker verwoordde het zo: “Logistieke problemen kosten tijd, geld en ergernis. Als apotheker moet je telkens weer allerlei tijdelijke oplossingen verzinnen voor problemen die elders veroorzaakt worden.”

Rapport

Het rapport is hierte vinden.

Meer informatie: neem contact op met Annette de Boer (a.deboer@berenschot.nl) of Piet de Bekker (pietdebekker@zorgvuldigadvies.nl)