Skip to content

Onderzoek naar ervaringen en behoeften in de transgenderzorg

Heb jij tussen 2019 en nu transgenderzorg ontvangen of sta je op de wachtlijst voor transgenderzorg? Dan zijn benieuwd naar jouw ervaringen!

Onderzoeksraad voor de Veiligheid evalueert begin corona aanpak

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft de eerste zes maanden van de coronacrisis onderzocht, inclusief hoe Nederland was voorbereid op…

Lees meer

Inzichten geneesmiddelenmarkt

Nieuwe inzichten: segmenten en datagedreven analyses Wij hebben met Berenschot samengewerkt aan een onderzoek voor VWS naar de onderkant van…

Lees meer

Overzicht Kwartiermaker Transgenderzorg gepubliceerd

In opdracht van Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS, werken wij als Kwartiermaker Transgenderzorg aan het toegankelijker maken van…

Lees meer

Onderzoeksrapport over Zorg bij de audicien gepubliceerd

Veel slechthorenden hebben baat bij een passend hoortoestel. Zorginstituut Nederland heeft echter vermoedens dat de zorg bij audiciens verbeterd kan…

Lees meer

Zorgvuldig Advies host Smart Health op de ACT NOW Tech Summit

*** UPDATE: de ACT NOW Tech Summit die gepland stond op 7 december 2021 is – gelet op de Corona…

Lees meer

Apothekers enthousiast over meerdaagse leergang

‘De zorg moet regionaliseren’. Deze uitspraak die horen we in politiek Nederland geregeld voorbij komen. Dat we gaan regionaliseren in…

Lees meer