Inschrijven voor het webinar 'Transgenderzorg in de (Jeugd)GGZ'

Nederland telt steeds meer transgender personen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het toenemende aantal mensen dat hun officiële geslachtsregistratie laat wijzigingen. In de (jeugd)GGZ zullen ook in toenemende mate mensen komen die vraagstukken rondom hun gender hebben en wensen een (medische) transitie te ondergaan.

Om jeugd en gezinsprofessionals, (GZ en kind & jeugd) psychologen, en (ortho)pedagogen binnen de GGZ van goede informatie te voorzien over deze zorg wordt de webinar ‘transgenderzorg in de (jeugd)GGZ’ georganiseerd.

In de webinar van 1,5 tot 2 uur ontvangt u de informatie die nodig is om goede zorg te kunnen bieden aan transgender personen. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere informatie over relevante terminologie zoals genderdysforie, de geldende kwaliteitsstandaarden en een toelichting op het zorglandschap. Daarnaast gaan we in op de rol die je wel en niet kan innemen en welke vraagstukken in de (jeugd)GGZ naar voren komen bij deze zorg.

U kunt kiezen om deel te nemen op de volgende momenten:

Donderdag 26 september 2024 om 19.30
Dinsdag 15 oktober 2024 om 19.30

Dit webinar is gemaakt en wordt gegeven door een kinderarts (niet praktiserend) en psycholoog gespecialiseerd in genderzorg, ervaringsdeskundigen van Trans in Eigen Hand en (voormalig) Kwartiermaker Transgenderzorg. [1].

Accreditatie voor 2024 is aangevraagd maar nog niet toegekend

[1] In opdracht van Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt Zorgvuldig Advies als Kwartiermaker Transgenderzorg aan het verlagen van wachttijden in de transgenderzorg, betere samenwerking tussen zorgaanbieders en het toekomstbestendig maken van de transgenderzorg.
Weten wat er beweegt in de zorg?
Neem contact met ons op

Piet de Bekker
06 51 20 88 03
Mail versturen

Ed Maagdelijn
06 42 72 71 25
Mail versturen

Michiel Verkoulen
06 44 96 22 22
Mail versturen

Zorgvuldig Advies B.V. - KvK no. 83030123 - BTW no. NL 8626.98.169.B01 - IBAN: NL70 RABO 01475.17.656