Van fluctuatie naar stabiliteit: raming van verwachte uitgaven steeds nauwkeuriger naarmate het jaar vordert.

Zorgverzekeraars maken ramingen van hun uitgaven aan genees- en hulpmiddelen. Een duidelijk beeld van te verwachten zorguitgaven is van belang voor beleidsmakers en aanpassen van een raming is daarbij onhandig. Toch fluctueren deze ramingen soms tot twee jaar nadat de kosten zijn gemaakt. Waarom is dat eigenlijk?

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft Zorgvuldig Advies gevraagd om diepgaand inzicht te verschaffen in de methoden waarmee zorgverzekeraars de uitgaven voor extra- en intramurale genees- en hulpmiddelen ramen maar ook welke (on)zekerheden er spelen. Dit onderzoek omvatte uitgebreide gesprekken met zes zorgverzekeraars en een grondige analyse van diverse maatregelen en regelingen.

De fluctuaties zijn grotendeels toe te schrijven aan onzekerheden, zoals het verlopen van patenten, tekorten aan medicijnen, en veranderende medicatietrends. Als gevolg hiervan is het lastig om nauwkeurig te voorspellen hoeveel er zal worden uitgegeven.

Onze bevindingen laten zien dat voor extramurale farmacie en hulpmiddelen de ramingen na ongeveer vier kwartalen dicht bij de werkelijke uitgaven ligt. In de intramurale sector zijn de schommelingen groter en blijven onzekerheden langer doorwerken, voornamelijk omdat declaraties later worden ingediend.

Om deze informatie overzichtelijk te presenteren, hebben we drie infographics gemaakt. Hierin visualiseren we de maatregelen, zekerheden, en mogelijke onzekerheden die zich kunnen voordoen. Daarnaast hebben we een impactmatrix ontwikkeld om te visualiseren hoe groot de invloed van bepaalde factoren op de ramingen is. De infographic van de intramurale geneesmiddelen is hieronder te zien, deze en de andere infographics zijn ook te vinden in het rapport.  

Onze analyse toont dat, naast de onvoorspelbare COVID-pandemie, de belangrijkste schommelingen worden veroorzaakt door introducties van nieuwe dure geneesmiddelen of hulpmiddelen. Dit speelt zowel op het niveau van individuele verzekeraars als op macroniveau. Een voorbeeld hiervan voor de extramurale farmacie is de introductie van Kaftrio (een kostbaar extramuraal geneesmiddel bij taaislijmziekte) in Q3 2022 waarbij nagenoeg alle zorgverzekeraars hun raming in jaar T moesten bijstellen ten opzichte van T-1.

Benieuwd naar het volledige rapport? Deze is hier te vinden: 
Weten wat er beweegt in de zorg?
Neem contact met ons op

Piet de Bekker
06 51 20 88 03
Mail versturen

Ed Maagdelijn
06 42 72 71 25
Mail versturen

Michiel Verkoulen
06 44 96 22 22
Mail versturen

Zorgvuldig Advies B.V. - KvK no. 83030123 - BTW no. NL 8626.98.169.B01 - IBAN: NL70 RABO 01475.17.656