Toekomstvisie Transgenderzorg gepubliceerd

In opdracht van Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, werkt Zorgvuldig Advies als Kwartiermaker Transgenderzorg aan het verlagen van wachttijden in de transgenderzorg, betere samenwerking tussen zorgaanbieders en het toekomstbestendig maken van de transgenderzorg.

Onderdeel van de opdracht aan de Kwartiermaker Transgenderzorg was het schrijven van een toekomstvisie voor de transgenderzorg voor de langere termijn, waarbij alle relevante betrokkenen en deskundigen worden betrokken en gehoord. Deze Toekomstvisie Transgenderzorg is nu afgerond en openbaar. Met de visie wordt vijf jaar vooruitgekeken. De Kwartiermaker beschrijft wat er gaat, of zou moeten gebeuren, om de zorg voor transgenderpersonen beter en toegankelijker te maken.

Alle belangrijke partijen in de transgenderzorg, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en organisaties die transgenderpersonen in de zorg vertegenwoordigen, worden nu gevraagd een brief aan de Kwartiermaker te sturen. Hierin kunnen zij aangeven hoe zij deze toekomstvisie interpreteren en willen uitvoeren. Met al deze brieven ontstaat de komende weken een volledig beeld van de richting waarin de transgenderzorg zich de komende jaren ontwikkelt.

Weten wat er beweegt in de zorg?
Neem contact met ons op

Piet de Bekker
06 51 20 88 03
Mail versturen

Ed Maagdelijn
06 42 72 71 25
Mail versturen

Michiel Verkoulen
06 44 96 22 22
Mail versturen

Zorgvuldig Advies B.V. - KvK no. 83030123 - BTW no. NL 8626.98.169.B01 - IBAN: NL70 RABO 01475.17.656