Dynamiek in de transgenderzorg

Nieuwe informatie over wachttijden en onderzoek naar ervaringen en behoeften van transgenders in de zorg

Vandaag stuurde Minister Bruins van Medische Zorg een brief over transgenderzorg naar de Tweede Kamer. Daarin worden de volgende ontwikkelingen genoemd:

Wachttijden en capaciteit van het zorgaanbod

In de voortgangsbrief van de Kwartiermaker Transgenderzorg staan met name de meest recente cijfers over wachttijden en de capaciteit van zorg. De gemiddelde wachttijden zijn stabiel en nog niet gedaald, met name omdat de vraag naar zorg sterk blijft stijgen. Er komen wel nieuwe aanbieders van transgenderzorg die de capaciteit van zorg ook volgend jaar zullen doen stijgen. Ook bijna alle bestaande aanbieders van zorg zullen meer mensen in behandeling nemen in 2020 dan in 2019. Dat is hoopvol nieuws maar de vraag blijft of het voldoende is om de te lange wachttijden te doen dalen. Wij zullen als Kwartiermaker Transgenderzorg ook in 2020 werken aan het dalen van de wachttijden door zorgaanbieders en zorginkopers beter aan elkaar te verbinden, zorgnetwerken te bouwen en de voortgang te monitoren.

De voortgangsbrief van de Kwartiermaker Transgenderzorg najaar 2019 is hier te vinden: Voortgangsbrief kwartiermaker transgenderzorg najaar 2019

De brief aan de Tweede Kamer van de Minister voor Medische Zorg is hier te vinden: Kamerbrief Bruins transgenderzorg 26 nov. 2019

Onderzoek naar ervaringen en behoeften van transgenders in de zorg

In samenwerking met transgenderorganisatie Transvisie en met wetenschappers van het Amsterdam UMC en het Radboudumc hebben we een uitgebreid onderzoek gedaan naar ervaringen en behoeften van mensen die recent transgenderzorg hebben ontvangen, of die daar op wachten.

De grote respons op het onderzoek – maar liefst 1.237 personen hebben de vragenlijst ingevuld – onderstreept het belang dat de transgendergemeenschap hecht aan goede zorg. Een belangrijke conclusie die ook weer uit dit onderzoek volgt, is dat mensen ervaren dat ze zeer lang moeten wachten op de zorg waar zij behoefte aan hebben, en dat dit vaak ingrijpende gevolgen heeft. We concluderen dat de vormen van zorg die het meest zijn ontvangen psychologisch diagnostisch onderzoek (94% van de respondenten), psychologische zorg en begeleiding (85%) en hormoonbehandelingen (86%) zijn. De behoefte aan andere vormen van zorg varieert sterk en dit varieert ook tussen transmannen, transvrouwen en non-binaire personen.

De tevredenheid over de zorg (wat betreft bejegening, verwijzing, behandeling, etc.) is over het algemeen hoog maar toont ook duidelijke verbeterpunten, met name op onderdelen die gaan over de samenwerking tussen zorgverleners en over nazorg. Daarnaast valt op dat de duur van het psychologisch diagnostische traject als te lang wordt ervaren.

Het gebruik van zorg is sterk geconcentreerd bij enkele zorgaanbieders. De tevredenheid over de zorgaanbieders is voldoende of hoog, waarbij de kleinere aanbieders gemiddeld wat hoger scoren dan de grootste aanbieders. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat er behoefte is aan meer maatwerk in de zorg en dat de behoefte aan zorg varieert tussen transmannen, transvrouwen en non-binaire personen.

Tot slot concluderen de onderzoekers dat er behoefte is aan meer inzicht en helderheid over de zorg die beschikbaar is en welke zorg vergoed wordt.

Het volledige onderzoeksrapport inclusief bijlagen is hier te vinden: Onderzoeksrapport ervaringen en behoeften van transgenders in de zorg

Zorgstandaard

Naast de brief van de Kwartiermaker en het onderzoek naar ervaringen en behoeften is er vandaag ook een nieuwe somatische zorgstandaard gepubliceerd. Als Kwartiermaker hebben we aangedrongen op de totstandkoming van deze zorgstandaard omdat deze bijdraagt aan het organiseren van zorg in netwerken. We zijn dan ook verheugd dat deze standaard er nu eindelijk is en zullen alle partijen uit de zorg aansporen deze actief te gaan gebruiken. Deze zorgstandaard is te vinden via de website van het Kennisinstituut Medisch Specialisten: www.demedischspecialist.nl/kennisinstituut

 

De reactie van Transvisie op het onderzoek, de brief en de zorgstandaard kunt u hier vinden: www.transvisie.nl/minister-komt-met-kamerbrief-over-de-transgenderzorg/

 

Weten wat er beweegt in de zorg?
Neem contact met ons op

Piet de Bekker
06 51 20 88 03
Mail versturen

Ed Maagdelijn
06 42 72 71 25
Mail versturen

Michiel Verkoulen
06 44 96 22 22
Mail versturen

Zorgvuldig Advies B.V. - KvK no. 83030123 - BTW no. NL 8626.98.169.B01 - IBAN: NL70 RABO 01475.17.656