Op weg naar toegankelijke transgender zorg – advies voor de korte termijn

Zorgverzekeraars Nederland heeft in overleg met het ministerie van VWS Zorgvuldig Advies aangesteld als kwartiermaker voor de transgender zorg.

De opdracht is in korte tijd adviezen op te stellen over hoe de knelpunten in de toegang tot zorg voor transgenders verlicht kan worden. Daarna moet de kwartiermaker toezien op het naleven en uitvoeren van deze adviezen.

Wij hebben als kwartiermaker een eerste korte termijn advies aan zorgverzekeraars opgesteld. Onderdeel van het uiteindelijke advies zoals de kwartiermaker in januari 2019 zal opleveren. Het korte termijn advies is gisteren vastgesteld door de opdrachtgever en vandaag door de minister verzonden aan de Tweede Kamer. U vindt het als bijlage bij dit nieuwsbericht.

Het doel is om direct betrokkenen bij de zorg voor transgenders te informeren, verder met elkaar in gesprek te laten gaan en de gelegenheid te bieden om aanvullende input te geven over bijvoorbeeld over de aard van de problematiek en de mogelijke oplossingen zoals het verder ontwikkelen van netwerkzorg.

Als u een reactie heeft op dit stuk, neem dan contact op met ons. De kwartiermaker stelt zich onafhankelijk op en committeert zich aan het oplossen van knelpunten in de zorg. Het helpt daarbij als alle betrokken partijen de kwartiermakers zo goed mogelijk informeren en betrekken bij de afwegingen die zij maken om de zorg voor transgenders beter en toegankelijker te maken.

Transgender zorg – verlichting knelpunten op de korte termijn (versie voor publicatie)

Weten wat er beweegt in de zorg?
Neem contact met ons op

Piet de Bekker
06 51 20 88 03
Mail versturen

Ed Maagdelijn
06 42 72 71 25
Mail versturen

Michiel Verkoulen
06 44 96 22 22
Mail versturen

Zorgvuldig Advies B.V. - KvK no. 83030123 - BTW no. NL 8626.98.169.B01 - IBAN: NL70 RABO 01475.17.656