Ondernemende apothekers hebben grip op trends in de zorg

Bent u een ondernemende apotheker die de kansen benut die zich van alle kanten aandienen?

Als apotheker sta je midden in de samenleving en heb je dagelijks te maken met de uitwerking van nieuw beleid uit Den Haag. Daarnaast volg je de ontwikkelingen rondom e-health en krijg je van patiënten vragen over nieuwe innovatieve geneesmiddelen. Je ervaart de demografische ontwikkelingen in je adherentiegebied: een veranderende samenstelling van de bevolking en wellicht vergrijzing. En dan zijn er ook nog de wijzigingen in het beleid van zorgverzekeraars, die vaak aan uw balie onderwerp van gesprek kunnen worden.

Al met al is het vak van apotheker dynamischer dan ooit. Afwachten en stil zitten kan, maar liever benut u de kansen die zich aandienen binnen al die dynamiek. In samenwerking met Smelt Academy en Koenen & Co biedt Zorgvuldig Advies de leergang ‘Grip op trends en ontwikkelingen in de zorg’ aan.

In de leergang gaan we in op trends in demografie, maatschappij en politiek en nieuwe technologie. Daarnaast reiken we vaardigheden aan om als apotheker om te gaan met deze ontwikkelingen. Deze geaccrediteerde leergang (20 accreditatie-uren) wordt nu voor het derde jaar succesvol bij de BENU apotheken gegeven en is dit jaar toegankelijk voor alle apothekers via de Smelt Academy.

Meer informatie vindt u hier:

Infosheet leergang apothekers

Voor vragen of inschrijvingen kunt u contact opnemen met:

Mail: michielverkoulen@zorgvuldigadvies.nl of bel 06 4496 2222.

Zie een selectie uit ons Trendspel

Weten wat er beweegt in de zorg?
Neem contact met ons op

Piet de Bekker
06 51 20 88 03
Mail versturen

Ed Maagdelijn
06 42 72 71 25
Mail versturen

Michiel Verkoulen
06 44 96 22 22
Mail versturen

Zorgvuldig Advies B.V. - KvK no. 83030123 - BTW no. NL 8626.98.169.B01 - IBAN: NL70 RABO 01475.17.656