Informatie tijdens overstapseizoen opnieuw verbeterd

Voor het goed functioneren van de zorgverzekeringsmarkt is het van belang dat burgers een goede afweging kunnen maken tussen de diverse zorgverzekeringen. Heldere informatie voor verzekerden moet niet alleen juist en vergelijkbaar zijn, maar ook aansluiten bij de informatiebehoefte en begrijpelijk zijn.

Net als vorig jaar heeft Zorgvuldig Advies– dit jaar in samenwerking met Zorgweb– in opdracht van het Ministerie van VWS de  informatievoorziening onderzocht tijdens het overstapseizoen 2016-2017.

De monitorbevat een feitelijk overzicht van de informatievoorziening door zorgverzekeraars en in een aantal gevallen volmachten, collectiviteiten en vergelijkingssites. Het formele speelveld is met 9 concerns, 24 risicodragers en 58 modelovereenkomsten tamelijk stabiel en overzichtelijk. Dit jaar is in aanvulling op vorig jaar meer aandacht besteed aan andere partijen dan zorgverzekeraars, zoals volmachten en collectiviteiten, die ‘herverpakkingen’ aanbieden van de beschikbare modelovereenkomsten.

Belangrijke bevindingen:

 • De hoofdvraag “Is de aan zorgverzekerden geboden informatie (tijdens het overstapseizoen) makkelijk vindbaar, juist, volledig, begrijpelijk en vergelijkbaar zodat zorgverzekerden een weloverwogen en bewuste keuze kunnen maken voor een passende zorgverzekering?“ is lastig met een eenduidig ja of nee te beantwoorden. Immers, voor een juiste interpretatie van informatie wordt ook een inspanning gevraagd van de ontvangende partij, verzekerden. De overheid of een verzekeraar kan niet afdwingen dat iemand zich actief informeert over de gevolgen van een polis met een beperkte vergoeding bij niet-gecontracteerde zorg. Maar dankzij transparantieregels van de NZa, en activiteiten van bijvoorbeeld vergelijkingssites, is veel heldere informatie beschikbaar voor verzekerden om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

 • Het afgelopen jaar is één risicodrager opgeheven en verdween er één volmacht. Het aantal aangeboden modelovereenkomsten is sinds 2015 afgenomen van 71 naar 58.

 • De zorgverzekeraars – en onderliggende aanbieders zoals volmachten – hebben met het breed implementeren van de Zorgverzekeringskaart een impuls gegeven aan verdere transparantie op de zorgverzekeringsmarkt.

 • Met betrekking tot cadeaus, vanaf prijzen, acceptatieprocedures voor de aanvullende verzekering en het begrijpelijk formuleren van polisvoorwaarden of de werking van het eigen risico, is de situatie dit jaar stabiel of verbeterd.

  • Er is nauwelijks medische selectie voor aanvullende verzekeringen.

  • Zorgverzekeraars gebruiken geen ‘vanaf-prijzen’ met maximaal eigen risico.

  • De feitelijke gecontracteerde zorg is inzichtelijk – al wordt de informatie gedurende het overstapseizoen nog flink bijgewerkt.

  • We hebben goede voorbeelden gezien van zoekmachines waarin kwaliteitsinformatie en patiëntervaringen zijn meegenomen.

 • Begrijpelijk taalgebruik op websites en in polisvoorwaarden is verbeterd.

Verbeterpunten zijn er ook:

 • De achterliggende redenen voor het wel of niet contracteren van zorgverleners blijven onduidelijk.

 • De antwoorden op vragen per mail vergen meer aandacht.

De begeleidende brief van staatssecretaris Van Rijn (Ministerie van VWS) is hierte vinden. Een inhoudelijke reactie is achterwege gebleven vanwege de demissionaire status van het kabinet.

Monitor overstapseizoen eindrapportage

Weten wat er beweegt in de zorg?
Neem contact met ons op

Piet de Bekker
06 51 20 88 03
Mail versturen

Ed Maagdelijn
06 42 72 71 25
Mail versturen

Michiel Verkoulen
06 44 96 22 22
Mail versturen

Zorgvuldig Advies B.V. - KvK no. 83030123 - BTW no. NL 8626.98.169.B01 - IBAN: NL70 RABO 01475.17.656