Zorgverzekeraars vinden zelden weg naar tuchtrechter

De Tweede Kamer signaleerde in 2015 dat zorgverzekeraars weinig gebruik maken van het tucht- en civielrechtelijke instrumentarium bij fouten en zorgfraude door zorgaanbieders. Zorgvuldig Advies onderzocht dit signaal voor het ministerie van VWS. Vandaag ontving de Tweede Kamer het rapport.

Uit het onderzoek blijkt dat zorgverzekeraars bij fouten door een zorgaanbieder beperkt gebruik maken van de inzet van het civiel en tuchtrecht. Bij fouten vorderen zorgverzekeraars altijd het teveel betaalde geld terug, dat is standaard beleid. Andere instrumenten, zoals het tuchtrecht, worden minder vaak ingezet. Daarbij speelt een rol dat zorgverzekeraars van geval tot geval een afweging over het optreden tegen zorgaanbieders die fouten (blijven) maken moeten maken. De zorgverzekeraar wordt geacht een belangenafweging te maken tussen het belang van de betreffende zorgaanbieder (bedrijfscontinu├»teit) en het belang van de zorgverzekeraar zelf (schadelastbeperking, integriteit en kwaliteit).

Bij zorgfraude maken zorgverzekeraars vaker en op gedoseerde wijze gebruik van het beschikbare instrumentarium. Wanneer de zorgverzekeraar, na zorgvuldig onderzoek, ondubbelzinnig heeft kunnen vaststellen dat er sprake is van zorgfraude conform de door zorgverzekeraars gehanteerde definitie, treedt de zorgverzekeraar op.

Weten wat er beweegt in de zorg?
Neem contact met ons op

Piet de Bekker
06 51 20 88 03
Mail versturen

Ed Maagdelijn
06 42 72 71 25
Mail versturen

Michiel Verkoulen
06 44 96 22 22
Mail versturen

Zorgvuldig Advies B.V. - KvK no. 83030123 - BTW no. NL 8626.98.169.B01 - IBAN: NL70 RABO 01475.17.656