Genuanceerd beeld over “polisjungle”

Afgelopen vrijdag heeft het Ministerie van VWS een brief aan de Tweede Kamergestuurd met als bijlage de “Monitor Activiteiten zorgverzekeraars overstapseizoen najaar 2015“, opgesteld door Zorgvuldig Advies.

Waarom?

Voor het goed functioneren van de zorgverzekeringsmarkt is het van belang dat burgers een goede afweging kunnen maken tussen de diverse zorgverzekeringen. Heldere informatie voor verzekerden moet niet alleen juist en vergelijkbaar zijn, maar ook aansluiten bij de informatiebehoefte en begrijpelijk zijn.

Speelveld

Er zijn negen concerns en vijfentwintig risicodragers (zorgverzekeraars) actief tijdens het overstapseizoen 2015/2016. De 61 door hen aangeboden modelovereenkomsten (basispolissen) vormen de basis van ons onderzoek. Er blijken minder basispolissen te zijn dan vorig jaar.

Er zijn niet alleen aanbiedingen en uitingen van zorgverzekeraars, maar ook van andere partijen zoals volmachten, collectiviteiten en vergelijkingssites, hetgeen in zichzelf zorgt voor ondoorzichtigheid.

Uitkomsten

Een aantal maatregelen die Zorgverzekeraars Nederland vorig jaar presenteerde om het veranderen van zorgverzekeraar makkelijker te maken, hebben goed gewerkt. “Zorgverzekeraars hebben goede stappen in de juiste richting gezet. Ze hebben aangegeven dat zij de lijn van Kern-gezond ook voor het volgende overstapseizoen zullen voortzetten”, schrijft de minister in de begeleidende brief.

Polissen en acceptatie

De Monitor kijkt onder meer naar het aanbod van polissen en de acceptatie voor de aanvullende verzekering. Het aantal polissen is afgenomen van 71 in 2015 naar 61 in 2016. Het percentage aanvullende verzekeringen dat alleen toegankelijk is ná medische selectie is gedaald naar 2% in 2016.

Informatievoorziening

De monitor heeft ook de informatievoorziening aan verzekerden langs de meetlat gelegd. Het blijkt dat bij de meeste zorgverzekeraars de informatie over polis en polisvoorwaarden snel te vinden is op de website. Ook proberen zorgverzekeraars de polisvoorwaarden op een begrijpelijk taalniveau voor verzekerden te formuleren. Bovendien hoeven verzekerden geen persoonskenmerken in te vullen voordat de premie zichtbaar is. En zorgverzekeraars wijzen verzekerden via diverse kanalen op de mogelijke financiële consequenties van selectieve zorginkoop.

Terughoudend met marketingactiviteiten

Er is een terughoudende houding van zorgverzekeraars waargenomen waar het gaat om marketingactiviteiten. Zorgverzekeraars blijken zich bij hun media-uitingen nauwelijks te focussen op specifieke doelgroepen.

Weten wat er beweegt in de zorg?
Neem contact met ons op

Piet de Bekker
06 51 20 88 03
Mail versturen

Ed Maagdelijn
06 42 72 71 25
Mail versturen

Michiel Verkoulen
06 44 96 22 22
Mail versturen

Zorgvuldig Advies B.V. - KvK no. 83030123 - BTW no. NL 8626.98.169.B01 - IBAN: NL70 RABO 01475.17.656