Onverzekerden in Nederland

In samenwerking met KPMG Plexus heeft ZorgVuldig Advies in opdracht van het ministerie van VWS specifieke onderdelen van de Zorgverzekeringswet geëvalueerd. Deze evaluatie is op 25 september 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden.

ZorgVuldig Advies heeft zich specifiek over de werking van de Wet Opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering (Wet Ovoz) gebogen. De Wet Ovoz heeft tot doel om mensen die verzekeringsplichtig zijn, maar zich niet verzekerd hebben, op te sporen en met behulp van vervolgacties het aantal onverzekerden terug te dringen.

Voorafgaand aan het onderzoek stelde het ministerie van VWS twee onderzoeksvragen centraal:

  1. Is het systeem van opsporing doeltreffend?

  2. Welke effecten heeft de wet opgeleverd sinds de invoering?

Het is voor het eerst sinds de inwerkingtreding op 15 maart 2011 dat deze wet geëvalueerd is. De belangrijkste bevindingen uit het evaluatierapport zijn:

  • De regeling is onomwonden effectief en efficiënt in het reduceren van het aantal onverzekerden. Sinds de inwerkingtreding van de systematiek is er meer zicht op de populatie gekomen en is het destijds genoemde aantal vermeende onverzekerden door de werking van de Wet Ovoz met 90% gereduceerd.

  • De effectiviteit van de Wet Ovoz is deels afhankelijk van andere domeinen, daar zijn dan ook de belangrijkste verbeteringen te realiseren. Met name de kwaliteit van gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) speelt in belangrijke mate een rol bij de effectiviteit van de opsporing.

  • Binnen de systematiek van de Wet Ovoz zelf zijn kleine reparaties in het proces mogelijk met beperkte verbetermogelijkheden op het effect van de regeling.

Het aan de Tweede Kamer aangeboden evaluatierapport kunt u hier inzien:

140911 Evaluatie Wet Ovoz DEF

Weten wat er beweegt in de zorg?
Neem contact met ons op

Piet de Bekker
06 51 20 88 03
Mail versturen

Ed Maagdelijn
06 42 72 71 25
Mail versturen

Michiel Verkoulen
06 44 96 22 22
Mail versturen

Zorgvuldig Advies B.V. - KvK no. 83030123 - BTW no. NL 8626.98.169.B01 - IBAN: NL70 RABO 01475.17.656